ABOUT Donors
Donors

Donors of Yu Xie Fund 

(updated on Apr. 26, 2022)

Donors of Nan Lin Fund & ICSA 

(updated on Jan. 8, 2022)

NAME

NAME

Anonymous

Anonymous Doners 

CASER

An, Weihua

An, Weihua

BianYanjie

Aurelien, Boucher

Burt, Ronald S.

Cai, Tianji

Cai, Tianji

Chen, Chih-jou Jay

Chang, Ying-Hwa

Cheng, Cheng

Chen, Chih-Jou Jay 

Cheng, Siwei

Chen, Feinian

Chiang, Yen-Sheng 

Chen, Wenhong 

Dong, Hao

Chen, Yunsong

Fu, Qiang

Chen, Zongshi

Hannum, Emily

Clark, Jay

He, Guangye

Cross, Jennifer Moren

Hsu, Carolyn

Davis, Deborah and Michael Friedmann

Kan, Gelin

Fan, Xiaoguang

Lin, Thung-hong 

Fu, Qiang

Liu, Mengchen

Fu, Yang-chih

Liu, Mengyu

Gao, Bai and Yang, Hongqiu

Luo, Weixiang

Hsung, Ray-may

Luo, Ye

Hu, Anning

Mu, Zheng

Jiang, Xiangxue

Qian, Yue

Ju, Guodong

Raymo, James

Lai, Gina

Ren, Qiang

Lee, Hangyoung

Shen, Wensong

Li, Angran

Short, Susan

Lin, Thung-Hong

Song, Lijun

Liu, Weifeng

Song, Xi

Lu, Hanlong

Sun, Xiulin

Luo, Ye

Wang, Jia

Martin, Nathan Douglas

Wang, Peng

McDonald, Steve

Wang, Yanrong

Min, Zuntao

Wang, Yapeng

Pan, Yu

Wen, Fangqi

Quesnel-Vallee, Amelie

Wu, Xiaogang

RuanDanching

Zang, Emma Xiaolu

Shen, Yifan

Zhang, Chunni

Shu, Xiaoling

Zhang, Yongjun

Son, Joonmo

Zhang, Zhe

Song, Lijun

Zhang, Zhenmei

Spenner, Kenneth I and Barbara Thornton Spenner

Zhang, Zhuoni

Sun, Xiulin

Zhou, Min

Tang, Chengzuo

Zhou, Yang

Tian, Feng

Zhou, Yi 

Wang, Jia

 

Wang, Xing

Wellman, Barry and Beverly S. Wellman

Wen, Fangqi

Wen, Ming

Wu, Jieh-min

Wu, Xiaogang

Xu, Bin

Yang, Song

Yang, Yiqing

Ye, Xiaolan

Yeung, Wei-Jun Jean

Yi, Chin-Chun

Zhang, Baiyang

Zhang, Guodong

Zhang, Liangliang

Zhao,Wei

Zheng, Lu

Zhou, Min

Zhou, Xueguang

Zhou, Yi

Zhu, Xiumei

《定量群学》

《群学人》